Blog

கருக்கலைப்பு செய்யலாமா?

06 Aug, 2017 By Uyirkkural

இந்தியாவில் வருடத்திர்க்கு சுமார் 4-6 மில்லியன் கருக்கலைப்புக்கள் நடைபெறுகிறது. சமீபத்தில் உச்சநீதிமன்றம் 24 வாரமான குழந்தையை கருக்கலைப்பு செய்ய அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Share this with

Add your comment

Name
Email
Message*

Latest Videos

View more videos